Special Art Foundation

Special Art Foundation ondersteunt de kunst van kunstenaars die omwille van persoonlijke en/of maatschappelijke kwetsbaarheid, niet in staat zijn zelf hun kunst onder de aandacht van een breed publiek te brengen.
Daarom organiseert Special Art Foundation 3-jaarlijks een kunstenfestival in de stadskern van Sint-Niklaas.

Special Art Foundation


Doelstelling

(Special) ART Foundation heeft tot HOOFDDOELSTELLING om samen en in dialoog met deze kunstenaars hun kunst omwille van de intrinsiek artistieke waarde professioneel

  • ruimte te geven (performances,...)
  • op podia te brengen (dans, woord, theater,...)
  • tentoon te stellen (schilderijen, foto’s,...)
  • te installeren (installaties, …)
  • te vertonen (film,...)
  • te publiceren (gedichten,...)
via elk ander geschikt medium onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Strategie

Special ART Foundation heeft om haar doel te bereiken twee essentiële werkinstrumenten ontwikkeld:

Special Art Factory bouwt een gevarieerde jaarwerking uit: tentoonstellingen, concerten, voordrachten, poëzieprogramma’s, enz.; Special Art Factory participeert als partner in gelijkaardige initiatieven van organisaties die actief zijn in de bijzondere reguliere kunstencircuits.

Special Art Festival organiseert driejaarlijks in Sint-Niklaas een breed opgezet, multidisciplinair kunstenfestival met kunst van haar doelgroep.

Special Art Foundation

Special Art Festival 2017


Toekomst

Het Special Art Festival 2017 bouwt voort op de ervaring van vorige edities maar breidt zijn werkveld systematisch verder uit.

De doelgroep wordt verbreed. Ook mensen met een maatschappelijke kwetsbaarheid (in de brede betekenis) worden bij de werking betrokken.

Special Art Foundation gaat in de verschillende disciplines meer met professionele partners werken met als doel de hoge kwaliteitsnormen te kunnen garanderen.

Het artistieke circuit in de binnenstad van Sint-Niklaas wordt geconcentreerd rond locaties met professionele presentatiemogelijkheden.

Special Art Festival 2017

Special Art Festival 2014


Ontstaansgeschiedenis

In 2010 had in de gemeente Kruibeke de ‘prequel’ van dit Special Art Festival 2014 plaats. De kwaliteit van de diverse kunsten van toen – theater, plastische kunst, muziek, fotografie – was erg overtuigend. Zo overtuigend dat in 2012 de vzw Special Art Foundation werd opgericht. De stad Sint-Niklaas besliste het initiatief substantieel te ondersteunen, de provincie Oost-Vlaanderen sprong bij. Ambitie en realiteitszin groeiden naar een evenwicht en het Special Art Festival 2014 werd, met de initiatiefnemer Leo Trienpont als artistiek directeur, een realiteit.

Het mag gezegd: het Special Art Festival 2014 is een primeur in Vlaanderen. Het is het allereerste kunstenfestival in Vlaanderen op bovenregionale schaal dat deze bijzondere kunst in al haar verscheidenheid en disciplines consequent op een professioneel niveau presenteerde.

Special Art Festival 2014

Special Art Factory


Doorlopende werking

Special Art Factory bouwt een gevarieerde jaarwerking uit: tentoonstellingen, concerten, voordrachten, poëzieprogramma’s, enz.;

Special Art Factory participeert als partner in gelijkaardige initiatieven van organisaties die actief zijn in de bijzondere reguliere kunstencircuits.

Special Art Factory

Peter


David Cantens

David Cantens

In Special Art Festival komen mijn twee werelden samen: de wereld van de kunst en de wereld van mensen met een beperking waar ik als kind mee opgroeide.

Door goed te kijken en te proberen ‘voelen’ in mijn jeugd is er iets van hen in mij gekropen.

Met de VRT-televisieserie Marsman is voor mij de tijd rijp om dat naar buiten te brengen. Het zit vooral in mijn lijf. Als ik mijn rug en mijn handen opspan, mijn blik afwend, mijn ademhaling versnel, dan komt er ineens een andere mens in mij naar boven.

Noem het ‘iemand met een beperking’.

Over mezelf mag ik dat zeggen. Op mensen met autisme, een handicap, spectrumstoornis… plak ik liever geen label, oordeel of etiket.

Trouwens, kunst is toch kunst, ongeacht of de artiest een mentale beperking heeft?

Vrienden worden van Special Art Foundation VZW


Vul het formulier in!

 

Hoe ons steunen?

Je kan de Special Art Foundation VZW steunen door vriend te worden van SAF.

We hebben hiervoor enkele pakketten uitgewerkt.

Indien je een bedrijf bent en onze VZW wil steunen: dan kan je ons steeds contacteren, we werken steeds iets uit op maat.

Wachteling - €10

Hiervoor krijg je naast onze dank ook nog de catalogus die we uitgaven bij Special Art Festival 2014

Symphatiekeling - €25

Hiervoor krijg je naast onze dank ook nog de catalogus die we uitgaven bij Special Art Festival 2014, een set wenskaarten en de CD "Zakdoek".

Vrijgeveling - €50

Hiervoor krijg je naast onze dank ook nog de catalogus die we uitgaven bij Special Art Festival 2014, een set wenskaarten, de CD "Zakdoek" en 15% korting op alle SAF aankopen die je doet tot eind 2017.

Lieveling - €100

Hiervoor krijg je naast onze dank ook nog de catalogus die we uitgaven bij Special Art Festival 2014, een set wenskaarten, de CD "Zakdoek" en 25% korting op alle SAF aankopen die je doet tot eind 2017.

Contacteer Special Art Foundation VZW


Contacteer Special Art Foundation VZW
Telefoon
03 296 42 06
Art Director
Leo Trienpont
0478 59 03 13
Verantwoordelijke poëzie
Daan Anthuenis
0476 46 68 60
Secretaris
Maarten Kras
Voorzitter VZW
Jan Van Peteghem